دپارتمان مالی و تجاری

دپارتمان مالی و تجاری

دوره های مالی و تجاری

آموزش حسابداری

آموزش حسابداری

قیمت دوره: 1،400،000 تومان

مدت دوره: 3 هفته

آموزش-حسابرسی

آموزش حسابرسی

قیمت دوره: 1،400،000 تومان

مدت دوره: 3 هفته

اموزش DBA

آموزش DBA

قیمت دوره: 1،200،000 تومان

مدت دوره: 3 هفته

اموزش MBA

آموزش MBA

قیمت دوره: 1،200،000 تومان

مدت دوره: 3 هفته

آموزش-بورس-و-سرمایه-گذاری

آموزش بورس و سرمایه گذاری

قیمت دوره: 1،300،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

5/5 - (1 امتیاز)