دپارتمان فناوری(IT)

فناوری(IT)

دوره های فناوری (IT)

اموزش موشن گرافیک

آموزش موشن گرافیک

قیمت دوره: 1،500،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته

اموزش طراحی گرافیک

آموزش طراحی گرافیک

قیمت دوره: 1،500،000 تومان

مدت دوره: 3 هفته

اموزش برنامه نویسی وب

آموزش برنامه نویسی وب

قیمت دوره: 1،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

اموزش برنامه نویسی موبایل

آموزش برنامه نویسی موبایل

قیمت دوره: 2،000،000 تومان

مدت دوره: 1 ماه

اموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ

آموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ

قیمت دوره: 1،300،000 تومان

مدت دوره: 2 هفته